Tradities bij Overlijden in de Islam: Een Eerbiedige Reis naar het Hiernamaals

Tradities bij Overlijden in de Islam: Een Eerbiedige Reis naar het Hiernamaals

Overlijden is een onvermijdelijk onderdeel van het leven, en voor gelovigen in de Islam is het een overgangsproces naar een ander bestaan. Het is een tijd waarin familie, vrienden en de bredere gemeenschap samenkomen om hun respect te betuigen aan de overledene en steun te bieden aan de nabestaanden. In deze blog beschrijven we enkele van de belangrijkste tradities en gebruiken bij overlijden in de Islam.

Wasritueel (Ghusl)
Direct na het overlijden wordt het lichaam van de overledene gewassen door nabestaanden, bij voorkeur van hetzelfde geslacht. Dit ritueel, bekend als het Ghusl, symboliseert de zuivering van de ziel en het lichaam voorafgaand aan de ontmoeting met Allah. Het is een intieme handeling van liefde en respect jegens de overledene en wordt uitgevoerd met de grootste zorg en waardigheid.

Begrafenisgebed (Janazah)
Het Janazah-gebed is een belangrijk onderdeel van het afscheid nemen van de overledene. Dit gebed wordt in groepsverband uitgevoerd en kan plaatsvinden in een moskee, op een begraafplaats of op een andere passende locatie. Het is een gebed voor vergeving en genade voor de overledene en een gebed om kracht en geduld voor de nabestaanden.

Eenvoudige en Spoedige Begrafenis
In de Islam is het gebruikelijk om het lichaam zo snel mogelijk na het overlijden te begraven, bij voorkeur binnen 24 uur. Dit komt voort uit de overtuiging dat de ziel onmiddellijk naar het hiernamaals moet worden gestuurd voor het beoordelingsproces. Daarom wordt een sobere en eenvoudige begrafenis aangemoedigd, waarbij het lichaam wordt begraven zonder onnodige vertraging of luxe.

Rouwperiode (Iddat)
Na de begrafenis begint de rouwperiode, die ook bekend staat als Iddat. De duur van de rouwperiode kan variëren, maar het is meestal drie dagen tot enkele maanden, afhankelijk van de relatie tot de overledene. Gedurende deze tijd moeten nabestaanden zich onthouden van uitbundig feestvieren en het dragen van kleurrijke kleding, als teken van respect voor de overledene en om de pijn van het verlies te uiten.

Caritas (Sadaqah)
Het geven van liefdadigheid is een nobele daad die in de Islam sterk wordt benadrukt, vooral in tijden van rouw. Het aanbieden van Sadaqah (liefdadigheid) namens de overledene wordt beschouwd als een manier om hun ziel te zegenen en hen te helpen in het hiernamaals. Dit kan variëren van het geven van voedsel aan de behoeftigen tot het financieel ondersteunen van goede doelen.

Concluderend
In de Islam worden tradities en gebruiken bij overlijden gekenmerkt door respect, eerbied en een gevoel van nederigheid voor de wil van Allah. Het wassen van het lichaam, het verrichten van het Janazah-gebed, een sobere begrafenis, en het geven van liefdadigheid zijn enkele van de manieren waarop moslims hun waardering tonen voor het leven van de overledene en hun rouwproces uiten.

Deze tradities weerspiegelen ook de kernwaarden van de Islam, zoals naastenliefde, vergevingsgezindheid en nederigheid. Ze bieden troost en hoop voor de nabestaanden en helpen hen om te gaan met het verlies van hun dierbare. 

Terug naar blog

Reactie plaatsen