Onderhoud je Familiebanden!

Onderhoud je Familiebanden!

Familie is een belangrijk aspect van het leven in de islamitische gemeenschap. Het onderhouden van de familiebanden wordt gezien als een essentieel onderdeel van het behoud van een gezonde en gelukkige samenleving. In de islam wordt het belang van familiebanden benadrukt door middel van verschillende Koranverzen en Hadiths.

Een van de belangrijkste Koranverzen die het belang van familiebanden benadrukt is Surah Al-An'am (6:151) waarin staat: "En kom niet in de nabijheid van de eigendommen van de wees, behalve op de beste manier, totdat hij zijn meerderjarigheid bereikt. En wees oprecht in (het nakomen van) de maat en de balans. Wij belasten geen ziel behalve volgens haar vermogen. En wanneer jullie spreken, wees dan rechtvaardig, zelfs al betreft het een nabestaande. En vervul (de belofte aan) Allah. Dit heeft Hij jullie opgedragen, zodat jullie zouden nadenken."

Dit vers laat zien hoe belangrijk het is om oprecht te zijn in het nakomen van onze verplichtingen jegens onze familieleden en om rechtvaardig te zijn, zelfs als het om een nabestaande gaat. Het vers benadrukt ook het belang van het vervullen van onze beloften aan Allah en laat zien hoe het onderhouden van de familiebanden een manier is om onze toewijding aan Hem te tonen.

Een andere belangrijke Koranvers over het onderhouden van familiebanden is Surah Ar-Rum (30:21), waarin staat: "En onder Zijn Tekenen is dat Hij uit jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, zodat jullie rust bij hen vinden en Hij tussen jullie liefde en barmhartigheid heeft geplaatst. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt."

Dit vers laat zien hoe belangrijk het is om te zorgen voor onze echtgenotes en om liefde en barmhartigheid tussen ons te plaatsen. Het vers benadrukt ook hoe het huwelijk een manier is om de familiebanden te onderhouden en een belangrijke rol speelt in het behoud van een gezonde en gelukkige samenleving.

De Hadiths van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) benadrukken ook het belang van het onderhouden van de familiebanden. Een van de bekendste Hadiths is die waarin de Profeet zei: "Degene die de familiebanden onderhoudt, zal door Allah worden beloond met een lang leven, en Allah zal zijn rijkdom vermeerderen." (Bukhari en Muslim)

Deze Hadith laat zien hoe belangrijk het is om de familiebanden te onderhouden en dat dit ons zal belonen met een lang leven en vermeerdering van onze rijkdom

Terug naar blog

Reactie plaatsen